Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Thứ hai - 23/04/2018 10:05 484 0
(Web Quảng Trị) Ngày 20/4/2018, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để cho ý kiến và thông qua các đề án, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18,19, 20, 21 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18, 19, các đại biểu đều thống nhất với chủ trương và mục tiêu đưa ra, tuy nhiên đối với việc sáp nhập các thôn, bản không đủ 2 tiêu chí như trong đề án nếu áp dụng ở miền núi sẽ rất khó khăn trong công tác quản lý do khoảng cách địa lý và phong tục tập quán.
Cho ý kiến về phương án sáp nhập Ban Dân tộc tỉnh, nhiều ý kiến cho rằng đối với 2 huyện miền núi là Đakrông và Hướng Hóa, để đảm bảo thực hiện tốt các chính sách cho người đồng bào dân tộc thiểu số nên đưa về một phòng trực thuộc UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác tham mưu trực tiếp sẽ hiệu quả hơn.
Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 sẽ có một khối lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập, vì vậy vấn đề đảm bảo chính sách cho các đối tượng này như thế nào đang là một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Các đại biểu đề nghị trong đề án cần bổ sung thêm các giải pháp để thực hiện vấn đề này.
Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 20, 21 về chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, các đại biểu đề xuất nên có những quy định về xử phạt khi phạm chính sách dân số. Bên cạnh đó cần mạnh dạn đặt mục tiêu đến năm 2025 không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thực hiện của các đại biểu trước Đảng, trước nhân dân, thể hiện qua 25 ý kiến được phát biểu tại hội nghị.
Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý của các đại biểu để hoàn thiện các Chương trình, kế hoạch và sớm ban hành để triển khai thực hiện.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cho biết, đối với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, hội nghị đánh giá cao việc nghiên cứu, lộ trình thực hiện khá công phu. Qua việc lấy ý kiến của 48 Tỉnh ủy viên có mặt, đều thể hiện nhất trí cao về vấn đề sắp xếp lại bộ máy.
Đối với đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, các đại biểu rất quan tâm và cân nhắc, xem xét giao cấp huyện cho Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện trên cơ sở tiêu chí của Trung ương quy định. Những đơn vị đang còn thiếu 2 tiêu chí mà số lượng như trong đề án cần tính toán lộ trình tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2020, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giai đoạn triển khai đề án. Cần chú ý lộ trình thực hiện nhưng phải đảm bảo hoạt động bình thường trong phạm vi địa bàn quản lý. Sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, cần tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, những thôn bản không đủ 2 tiêu chí để có đủ quy mô mà Nghị quyết đã đề ra.
Về cấp thôn, thống nhất nguyên tắc, những thôn được tách ra từ thôn làng cũ thì ưu tiên sát nhập trước, vì những thôn này không đảm bảo tiêu chí về dân số, diện tích. Giao cấp huyện xây dựng đề án để sáp nhập với mục tiêu cao nhất là đến năm 2019, sau khi sáp nhập giảm được 400 thôn. Riêng địa bàn miền núi, hai huyện Hướng Hóa và Đakrông chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng để tính toán đề xuất theo hướng thôn phải đủ 70 hộ, còn nếu không đủ thì phải sát nhập. Giao 2 huyện nghiên cứu, cân nhắc có lộ trình thực hiện.
Về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, trước mắt sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin Truyền thông thành một sở. Thành lập phòng Dân tộc, kết thúc nhiệm vụ của Ban Dân tộc để trở thành phòng Dân tộc thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quán triệt tỉnh sẽ có 4 sở cứng, còn các sở khác đều phải xem xét lộ trình sáp nhập các sở có chức năng nhiệm vụ tương đồng.
Về cơ cấu bên trong, nhất quán rút gọn số lượng phòng cơ quan chuyên môn. Các chi cục, các phòng ban, các trạm cần kết thúc nhiệm vụ để thành lập Trung tâm dịch vụ chung theo hướng tự chủ.
Riêng về ngành Giáo dục Đào tạo, đây là vấn đề nhạy cảm tác động trực tiếp đến nhiều người, đến thế hệ con trẻ, đến đội ngũ giáo viên nhưng với mục tiêu hướng đến cho các em môi trường, điều kiện học tập tốt hơn nên giai đoạn này phải kết thúc và sáp nhập 66 trường theo đề án. Tuy nhiên khi thực hiện, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương cần lưu ý đến những phương án mở để đảm bảo điều kiện học tập cho các em. Đối với số lượng cán bộ, giáo viên còn dôi dư cần sắp sếp hợp lý, không máy móc, đảm bảo quyền lợi của mọi người. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần nghiên cứu điều tiết, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chất lượng cao.
Đối với các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế, thống nhất không thành lập phòng Y tế cấp huyện mà chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước vào Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Chuyển Trung tâm Dân số về Trung tâm Y tế tuyến huyện.
Các đơn vị sự nghiệp khác, thống nhất các phương án sáp nhập và sản phẩm đầu ra khi thực hiện các mô hình trên, cơ cấu bên trong cấp sở sẽ giảm 39 phòng và các đơn vị sự nghiệp sẽ giảm theo lộ trình.
Đối với dự thảo Kế hoạch 18, 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tạo không gian sáng tạo cho các đơn vị, địa phương, khuyến khích các đơn vị, địa phương mạnh dạn đề xuất cách làm. Làm thế nào để đảm bảo số phòng, đơn vị theo quy định một cách hợp lý nhất.
Riêng mô hình thí điểm, thống nhất sau hội nghị này, tổ chức thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị và thực hiện đồng loạt trên địa bàn tỉnh.
Về kiêm nhiệm chức danh, thống nhất tổ chức thực hiện Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng Phòng Nội vụ. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra.
Về bộ phận phục vụ chung cho khối Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị, thì đối với những huyện có trụ sở chung, thực hiện ngay phương án này. Còn những huyện, các đơn vị có trụ sở riêng lẻ thì tính toán thực hiện theo lộ trình.
Về Văn phòng, thống nhất sáp nhập VP HĐND và UBND với Văn phòng cấp ủy cấp huyện ở một số đơn vị đã đăng ký thực hiện.
Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đối với 2 trường Dân tộc nội trú ở Hướng Hóa và Đakrông, giao cho 2 huyện trên quản lý nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho con em dân tộc được chọn gửi đào tạo.
Đối với công tác xây dựng đảng, ngoài các nội dung đã thảo luận, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến. Ngoài ra cần bổ sung thêm 3 nhóm nhiệm vụ vào Kế hoạch hành động số 18, 19 đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt đến cán bộ đảng viên để nhận thức đầy đủ về tinh thần cách mạng Nghị quyết của Trung ương. Dũng cảm thực hiện các nội dung, kiên quyết thực hiện các vấn đề đã rõ, đảm bảo công minh vì sự phát triển chung và xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống. Áp dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nội dung.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết để biểu dương những đơn vị làm tốt, phê bình, thậm chí kỷ luật những đơn vị làm không tốt, dung túng không thực hiện Nghị quyết…

 

Tác giả bài viết: Phạm Mỹ Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây